Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken


DOEL: verdieping en uitbreiding van de kennis op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. Dit doel wordt nagestreefd door het uitgeven van publicaties, het instellen en onderhouden van werkgroepen, het organiseren en ondersteunen van onderzoek en activiteiten op historisch en aanverwant gebied, het leggen en onderhouden van externe contacten, het medewerken aan projecten van historisch belang en het verstrekken van informatie daarover aan zowel de leden als andere belangstellenden.

ONTSTAAN: in het begin van de jaren tachtig werd een oud stadsdeel bij de Grote Kerk afgebroken. Dit was een zo grote ingreep in de historische bebouwing, dat een groep wakkere inwoners met gevoel voor het historisch erfgoed in 1984 de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken oprichtte. In de eerste bestuursvergadering werd besloten zo spoedig mogelijk met de uitgave van een kwartaalblad te beginnen. Als titel werd gekozen Historische Mededelingen ( thans Old Steenwiek genaamd)

STEENWIJK HEEFT "HET" NOG!
Steenwijk heeft nog, wat andere plaatsen niet hebben:

 • een zeer roemrucht en boeiend, historisch verleden,
 • kenmerken en sfeer van een Middeleeuwse stad,
 • prachtige stadsgrachten met zeer hoge wallen en bastions.
 • Een marktplein waarop sinds 1358 markten en manifestaties plaatsvinden,
 • een driebeukige kerk met de hoogste toren van Oost-Nederland, en
 • een Historische Vereniging!

Contactadressen

Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken

 • voorzitter: B. Puister, tel. 06-53902076, e-mail:

 • vicevoorzitter: B. Bos, tel. 06-10167258, e-mail:

 • secretaris: Mw. A. Stelling, tel. 06-20135380, e-mail:

 • penningmeester: G. Heidinga, tel. 0521-519032, e-mail:

 • algemeen bestuurslid: Mw. L. Hermans, tel. 0521-516664, email:

 • algemeen bestuurslid: G.F. Martens, tel. 0521-513389, email:

 • ledenadministrateur: J. Doeven, tel. 0521-511229, e-mail:

 • archief en bibliotheek: K. Steffens, tel. 0521-851842, e-mail:

 • beeldarchief: T. Smit, e-mail:

 • eindredactie Old Steenwiek: F. Peeters, tel. 0561-853574, e-mail:

 • websitebeheer: e-mail:

 • Werkgroep Archeologie Steenwijk en Omstreken: Mw. Z. Beijk, tel. 06-22847925, e-mail:

 • Werkgroep Steenwijker dialect: F. Keizer e-mail:

 • Werkgroep Joods Steenwijk: Mw. H. Prinsen-de Vroome, tel. 0521-514984 e-mail:

 • Werkgroep Documentaires: K. Storm, e-mail;

 • Werkgroep Erfgoed: B. Bos, e-mail:


Het verenigingsgebouw van de Historische Vereniging Steenwijk is gevestigd aan de Markt 60 (1e etage) 8331HK Steenwijk.
Openingstijden; iedere woensdag van 14 – 16 u + iedere 1e zaterdag van de maand van 14-16 u.


Lid worden

Wij verwelkomen u graag als nieuw lid voor een bescheiden contributie van slechts 17 euro per jaar.
Voor leden woonachtig in het buitenland is de contributie € 27,- S.v.p. over te maken op banknr. NL37 RABO 0333 3276 67 t.n.v. Historische Vereniging Steenwijk. Bij het verlenen van een machtiging tot automatische jaarlijkse incasso van de contributie ontvangt u 1 euro korting op bovengenoemde bedragen.

Hiervoor ontvangt u viermaal per jaar ons tijdschrift Old Steenwiek, en kunt u meedoen aan de activiteiten van de vereniging.
LIDMAATSCHAP van de vereniging staat open voor iedereen die de geschiedenis en het historisch erfgoed van Steenwijk en omstreken een warm hart toedraagt.

Vul onderstaand formulier om lid te worden:


Van welke stad is dit de historische vereniging?
Invullen extra plaatsnaam is om spam te voorkomen.


Klik hier om pdf inschrijf formulier te openen


Kwartaalblad

Voorkant mededeling

Inhoud no. 2024-2 Old Steenwiek.

Drie generaties Pit in de brandstoffenhandel W. Eekhof

Jugendstilarchitectuur in Steenwijk A. Weltens

De Bult, deel 3: Het parkbos langs de Grote Allée (Bultweg) J. Doeven en J. Plat

Neanderthalervondsten rond Steenwijk: interview met Jan Been L. Hermans

Over t gedientien (maart 1963) Werkgroep Steenwijks Dialect

Klik hier om te zoeken in 40-jaar artikelen van Historische Mededelingen en Old Steenwiek

Wilt u oude nummers nabestellen, klik dan hier om nabestelformulier te openen.


Activiteiten

2024 woensdag 21 februari 19.30uDe Historische film Kenau, organisatie Stichting Steenwijks Ontzet. Vestzaktheater van de Meenthe, gratis toegang.
2024 donderdag 14 maartAlgemene ledenvergadering De Meenthe Vestzaktheater 20.00u Na de pauze powerpointpresentatie : “Steenwijk toen en nu”. (vanaf 19.00u inloop met vertoning oude Steenwijker films)
2024 maandag 22 april 20.00uHoogthij Steenwijkerwold lezing “Het Einsatzkommando Stiller in NW-Overijssel” door Sjef Damhuis (organisatie HVSeO en HV IJsselham). Gratis voor leden. Niet-leden betalen 5 euro. Aanmelden via secretaris@hvseo.nl
2024 maandag 29 april 20.00uHoogthij Steenwijkerwold lezing “Het Einsatzkommando Stiller in NW-Overijssel” door Sjef Damhuis (organisatie HVSeO en HV IJsselham). Gratis voor leden. Niet-leden betalen 5 euro. Aanmelden via secretaris@hvseo.nl
2024 zaterdag 25 meiLedendag Historische Vereniging Steenwijk 10.00 - 16.00u Grote Kerk. Programma volgt op inlegvel Old Steenwiek
2024 Zaterdag 13 juliOntzet Festival Vestingstad Steenwijk 10.30 – 16.30 u. Kraam van de Historische Vereniging Steenwijk + Werkgroep Archeologie voor het Stadsmuseum aan de Markt.

Gastles in de Gasthuisstraat
De Stichting Stolpersteine Steenwijk heeft in samenwerking met de Gemeente Steenwijkerland, het onderwijsproject Vrijheid Steenwijkerland, het Stadsmuseum Steenwijk en de Werkgroep Joods Steenwijk van de Historische Vereniging Steenwijk een "Gastles in de Gasthuisstraat" gemaakt voor de scholen in Steenwijkerland. Het is een wandeling die in klassenverband kan worden gemaakt, maar het is ook mogelijk dat volwassenen en kinderen die wandeling op eigen gelegenheid maken. Dat kan virtueel met telefoon of computer, maar ook daadwerkelijk lopend van de Gasthuispoort naar de Markt.
Daarvoor is dit een link om de routebeschrijving te downloaden.

Overzicht van onze belangrijkste activiteiten:

 • Uitgave van Old Steenwiek (4x per jaar, ruim 1200 abonnees)
 • Onderzoek van – en voorlichting over plaatselijke archeologische projecten
 • Advisering in gemeentelijke commissies en werkgroepen
 • Publiceren van boeken en speciale uitgaven
 • Organiseren van excursies voor onze leden naar historische locaties binnen en buiten Steenwijk
 • Onderhoud van – en voorlichting over de Joodse Begraafplaats
 • Stimulering van het behoud van het Steenwijker dialect
 • Verzamelen en publiceren van biografische gegevens van oud-Steenwijkers
 • Fotograferen, scannen en archiveren van oude opnamen van Steenwijk en omgeving
 • Organiseren van lezingen en filmvertoningen voor onze leden over Steenwijk en omgeving
 • Maken van documentaires en publiceren op dvd


Werkgroep archeologie Steenwijk e.o.

Introductie:
De Werkgroep Archeologie Steenwijk (WAS) is een werkgroep van de Historische Vereniging Steenwijk e.o. Leden van de Historische Vereniging kunnen op basis van hun lidmaatschap deelnemen aan de activiteiten van de WAS.

Wat doen wij zoal..
De rijke historie en de grote diversiteit aan landschappen maakt dat er veel overblijfselen zijn uit vroegere tijden. Deze overblijfselen geven een beeld van de geschiedenis van Steenwijk en omgeving.

De WAS houdt zich bezig met

 • Metaalvondsten
 • Aardewerkvondsten
 • Stads-archeologie
 • Steentijd-artefacten
De WAS probeert deze geschiedenis bloot te leggen, dit in samenwerking met diverse archeologische specialisten en in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland en de provincie.

Bijeenkomsten:
De leden van de WAS komen de 1e en 3e dinsdag van de maand bij elkaar in het gemeentelijk monument, gemaal De Meenthe aan de Eesveenseweg. (van 19.30-21.30 uur) Op deze avond komen de leden samen en wij doen aan Informatie-uitwisseling, het determineren van vondsten, het documenteren van archeologische vondsten/werkzaamheden en tot slot het exposeren. In het Tuk’s T-huis op de Woldberg hebben we een deeltentoonstelling van archeologische vondsten. Daarbij hangen informatieborden waarop uitgelegd is wat de archeologie in het algemeen is en wat dit voor Steenwijk betekent.

Foto’s:

Foto 1. Bijeenkomst WAS in het gemaal aan de Eesveenseweg
Foto 2. Grondboringen bij de oude stadswal
Foto 3. Groepsactiviteit met de metaaldetector; zoeken naar bodemvondsten
Foto 4. Exposeren op de 16e eeuwse markt in Steenwijk
Foto 5. Het blootleggen van een keienstraatje
Foto 6. Het ondersteunen bij bodemonderzoek in de regio
Foto 7. Zeven van zand bij de grafheuvels
Foto 8. Expositie van bodemvondsten in het Gemaal

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over archeologie, neem dan contact op of kom een keer kijken! Iedereen is van harte welkom. Contactpersoon: Zwaan Beijk

Gemaal de Meenthe,
Eesveenseweg, Steenwijk


Werkgroep Joods Steenwijk

Rond 1700 vestigden zich de eerste Joden in Steenwijk. In de achttiende en negentiende eeuw groeide de Joodse gemeenschap in Steenwijk tot meer dan 200 leden. Zij integreerden in de Steenwijker samenleving. Ze waren actief in de handel, er waren Joodse slagers, manufacturiers, leerkrachten en fabriekseigenaren. Joden namen actief deel aan het politieke en verenigingsleven in Steenwijk. In 1869 werd aan de Gasthuispoort een synagoge gebouwd. In 1940 woonden nog ruim 100 Joden in Steenwijk. Bijna de helft van hen werd slachtoffer van de nazi’s. Na de oorlog was de Joodse gemeenschap te klein om zelfstandig verder te gaan. De synagoge werd in 1951 verkocht en de Israëlitische Gemeente Steenwijk is in 1964 opgeheven.

Wat in Steenwijk rest als tastbaar Joods erfgoed is de begraafplaats aan de Eesveenseweg. In het jaar 2000 namen leden van de Historische Vereniging het initiatief om de begraafplaats te restaureren. Toen in januari 2012 Jaap Slager, de laatste Joodse Steenwijker, was overleden werden de sleutels overgedragen aan Harma B. Prinsen-de Vroome, die daarmee de zorg voor de begraafplaats overnam. De Gemeente Steenwijkerland is verantwoordelijk voor het structurele onderhoud. Daarnaast is een groep van twintig vrijwilligers actief bij aanvullende werkzaamheden, zoals het onderhoud van de grafmonumenten.

In 2004 werd de Stichting Gedenkteken Joodse Steenwijkers opgericht. Nadat dit gedenkteken aan de Gasthuispoort was gerealiseerd en de documentatie hierover was afgerond, is deze stichting opgeheven in het vertrouwen dat het Joodse erfgoed in Steenwijk bij de Historische Vereniging in goede handen is. De Werkgroep Joods Steenwijk richt zich hoofdzakelijk op het onderhoud van de Joodse begraafplaats. Daarnaast kan men er terecht voor vragen over Joods Steenwijk. Hierover kunnen ook lezingen en rondleidingen worden aangevraagd. In veel gevallen wordt samengewerkt met de Stichting Stolpersteine Steenwijk.

Contactpersoon: Harma B. Prinsen- de Vroome; mail:


Privacy-reglement

Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken
(opgericht: 9 april 1984, statuten: 11 februari 1985, KvK: Zwolle 40061461)

PRIVACY REGLEMENT
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor de Vereniging betekent dit dat aan navolgende criteria moet worden voldaan.

LEDENADMINISTRATIE
In de ledenadministratie zijn lidnummer, naam, adres, postcode en woonplaats van de leden vastgelegd. Voor zover strikt noodzakelijk zijn ook bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres opgenomen.

Deze gegevens dienen ter realisatie van onze oorspronkelijke doelen, in het bijzonder voor het verzenden van het kwartaalblad. Deze gegevens worden als regel bij aanmelding door het nieuwe lid zelf ingebracht. Mutaties in het ledenbestand worden binnen het kalenderjaar doorgevoerd. Bestuursleden en eventueel door hen aangewezen gemachtigden zijn bevoegd inzage te hebben in de ledenadministratie. Degene die de ledenadministratie beheert kan, indien strikt noodzakelijk, worden geassisteerd of vervangen door een daarvoor door het bestuur aangewezen persoon.

Van de ledenadministratie is een schaduwsysteem (met wachtwoord) bij een tweede bestuurslid thuis. Ook back-ups worden thuis bewaard.

Degene aan wie de verzending wordt uitbesteed krijgt, alleen voor dat doel, de beschikking over de actuele verzendadressen. Door ondertekening verklaart deze zich akkoord met hetgeen hierover is vermeld in dit reglement.

Het bestaan van dit reglement wordt aan de leden bekend gesteld. Eventuele vragen, klachten of bezwaren dienen aan het bestuur te worden voorgelegd. De afhandeling hiervan vindt plaats binnen een termijn van 6 weken. In een bestuursvergadering wordt de kwestie aan de orde gesteld en een van de bestuursleden aangewezen voor de afhandeling.

Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van dinsdag 8 januari 2019.

(J. Stam, voorzitter)
(E.R.M. Derks-Hermans, secretaris)