De WERKGROEP ARCHEOLOGIE STEENWIJK e.O. - kortweg WAS - is een werkgroep van de Historische Vereniging Steenwijk e.O. Leden van de Historische Vereniging kunnen op basis van hun lidmaatschap ook deelnemen aan de activiteiten van de WAS .

De WAS telt een kleine 20 leden en houdt zich, in Steenwijk en wijde omgeving, bezig met de ongeschreven geschiedenis ofwel bodemvondsten met historische waarde: het bodemarchief.

De WAS heeft globaal de volgende werk- en interessegebieden:

De leden proberen de vondsten gedaan in WAS-verband, dan wel van individuele leden zo goed mogelijk te determineren, te documenteren en te exposeren.

Steenwijk en omgeving heeft een grote diversiteit aan landschappen. Ook door de eeuwen heen is dit gebied heel aantrekkelijk voor mens (en dier) geweest. De ongeschreven geschiedenis van het gebied begint dan ook heel vroeg met vondsten van vuursteenartefacten met een geschatte ouderdom van maximaal 130.000 jaar en eindigt met bodemvondsten van recenter tijden, bv uit WO 2.

De WAS werkt o.a. samen met andere archeologische werkgroepen, archeologisch specialisten, regionale (gemeente en provincie) archeologen en in overeenstemming met archeologische wet- en regelgeving.

De WAS heeft een eigen onderkomen in het gemeentelijk monument Gemaal De Meenthe aan de Eesveenseweg te Steenwijk. De vondsten,eigendom van de WAS, worden hier bewaard en zo mogelijk ten toon gesteld en er vinden diverse activiteiten plaats. In het Tuk’s T-huis aan de Woldberg is een deeltentoonstelling van de WAS te bewonderen van archeologische vondsten met een archeologisch overzicht .

Interesse en contacten: 2x per maand, op de 1e en de 3e dinsdag van de maand, is er een activiteitenavond van de WAS in het Gemaal De Meenthe voor informatie uitwisseling, determinatie en documentatie van vondsten.

Geďnteresseerden in archeologische onderwerpen zijn van harte welkom bij activiteiten van de WAS in het Gemaal De Meenthe.

Bij verdere belangstelling kan ook worden geparticipeerd in o.a. het veldwerk, excursies, etc. van de WAS.

De WAS beschikt over een stuurgroepje, momenteel bestaande uit :


Bezoek college amateur-archeologen uit Zuidwolde

Vrijwilligerswerk voor Archeologische Bureau’s