Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken

hvs hvs hvs hvs hvs hvs hvs hvs

Source code and instructions at: Infinite Loop: Rotating Images Using jQuery (JavaScript)
by San Francisco WordPress website designers and developers - TrendMedia

DOEL: verdieping en uitbreiding van de kennis op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. Dit doel wordt nagestreefd door het uitgeven van publicaties, het instellen en onderhouden van werkgroepen, het organiseren en ondersteunen van onderzoek en activiteiten op historisch en aanverwant gebied, het leggen en onderhouden van externe contacten, het medewerken aan projecten van historisch belang en het verstrekken van informatie daarover aan zowel de leden als andere belangstellenden.

ONTSTAAN: in het begin van de jaren tachtig werd een oud stadsdeel bij de Grote Kerk afgebroken. Dit was een zo grote ingreep in de historische bebouwing, dat een groep wakkere inwoners met gevoel voor het historisch erfgoed in 1984 de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken oprichtte. In de eerste bestuursvergadering werd besloten zo spoedig mogelijk met de uitgave van een kwartaalblad te beginnen. Als titel werd gekozen Historische Mededelingen ( thans Old Steenwiek genaamd)

STEENWIJK HEEFT "HET" NOG!
Steenwijk heeft nog, wat andere plaatsen niet hebben: