Activiteiten

29 aprilFietsexcursie Vliegveld Havelte - Flugplatz Steenwijk, voor opgave jdoeven@hetnet.nl of 06-51158395
20 meiLedenexcursie naar Bourtange en Ter Apel
25 juniBoekenmarkt kraam HVS Markt Steenwijk 10.30 u
2 septemberFietsexcursie Vliegveld Havelte - Flugplatz Steenwijk, voor opgave jdoeven@hetnet.nl of 06-51158395
11 oktoberLezing De Friese Waterlinie, door Karst Berkenbosch, zaal De Klincke 20.00 u
12 decemberAlgemene Ledenvergadering

Lezing Friese Waterlinie 11 oktober
Woensdag 11 oktober houdt Karst Berkenbosch voor de Historische Vereniging Steenwijk een lezing over de Friese Waterlinie. Gebouw De Klincke, aanvang 20.00 u. Eind zestiende eeuw liet de Friese stadhouder Willem Lodewijk een aantal schansen aanleggen langs de rivier De Lende en De Tsjonger en ook in het natte veengebied van Oost-Friesland. Hij deed dat om invallen van de Spanjaarden, waarmee we in oorlog waren, te voorkomen. In 1672 en 1673 raken we in oorlog met Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Munster en Keulen. Wij hadden hier toen vooral te maken met de bisschop van Munster, Bommen Berend. In eerste instantie was hij vooral gericht op Groningen omdat de bisschop daar in het gebied de Ommelanden bepaalde rechten had en hij vooral de Dijlerschans (net over de grens in Duitsland) wilde. Als je deze schans had, had je ook zeggenschap over de handel tussen Noord- Duitsland en Groningen. Groningen hield echter stand en viert het Gronings ontzet tot op de dag van vandaag op 28 augustus. Friesland begon ondertussen met het herstellen van de schansen en het onder water zetten van gebieden. Om dat te bereiken werden er in 1673 dammen aangelegd in de Tsjonger en De Lende. Een groot succes werd dat echter niet. Want toen Bommen Berend op 24 augustus 1673 eindelijk de aanval op Friesland begon, kwamen de Munsterse troepen zonder problemen door De Lende en zelfs op bepaalde plaatsen over De Tsjonger. De Bekhofschans bij Oldeberkoop en de Blessebrugschans ten zuiden van Wolvega werden binnen de kortste keren ingenomen en de hoofdmacht o.l.v. generaal Mornas trok zonder problemen over Makkinga en door De Tsjonger naar Donkerbroek. Omdat er op 28 augustus een hevige noordwesterstorm los brak, die het water in de Zuiderzee omhoog stuwde en daarmee ook het water in De Lende en De Tsjonger, dreigden de Munsterse troepen ingesloten te raken door het water. In paniek vluchtten de troepen toen via Wolvega en de Blessebrugschans weer naar Steenwijk waar Bommen Berend toen zijn hoofdkwartier had. Bij de overtocht over De Lende zijn toen tientallen Munsterse soldaten verdronken.

Overzicht van onze belangrijkste activiteiten: